Weryfikacja potrzeb rynku ma na celu zdobycie szerokiej wiedzy o konsumentach, konkurencji, produktach, segmentacji dystrybucji oraz innych zagadnieniach związanych z preferencjami, zachowaniami wynikającymi ze specyfiki rynku eksportowego (jego położenia geograficznego, historii, kultury i tradycji).

Taka analiza obejmuje badanie stanu popytu i podaży, dochodów i cen a także zachowania dostawców, sprzedawców, funkcjonowanie systemów dystrybucji i stanu otoczenia przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

 

Celem takiego badania jest zbudowanie strategii działania na docelowym rynku dla polskiej firmy.