• Dobór skutecznej metodologii (profil i ilość rozmówców, rodzaj pytań) do konkretnego produktu
  • Kontakt z wytypowanymi rozmówcami
  • Zadanie ustalonych pytań, zebranie opinii i informacji
  • Podsumowanie przeprowadzonego testu