Kluczem sukcesu w eksporcie jest znalezienie odpowiedniego klienta / partnera handlowego. Jednym ze sposobów skutecznego dotarcia do potencjalnego klienta jest proponowana przez nas usługa tworzenia rozbudowanych baz wyselekcjonowanych klientów wraz z weryfikacją ich potencjału.

Realizując tą usługę zwracamy uwagę, aby, zgodnie z wymogami docelowego rynku w sposób optymalny przygotować prezentację Państwa firmy i oferty, przedstawić ją każdemu klientowi z bazy podkreślając atuty Państwa produktu / usługi. Państwa ofertę traktujemy jak własną z mocnym nastawieniem na osiągnięcie celu: pozyskania nowych klientów dla Państwa firmy.

Bazy klientów zawierają informacje o:

 • nazwie firmy,
 • osobie decydującej wraz jej numerem telefonu,
 • dane kontaktowe firmy,
 • adres e-mail,
 • krótki opis działalności firmy,
 • opis przebiegu kontaktu z każdym klientem.

 

Usługa ta pozwala nie tylko na pozyskanie nowych partnerów, ale również na zbadanie zainteresowania produktem/usługą, na ocenę oferty przez klienta i poznanie jego oczekiwań, co do oferowanego produktu/usługi. Podstawowym celem usługi selekcji i weryfikacji kontrahentów jest pozyskanie klienta jednak jej przebieg jest rozbudowany o zbieranie opinii na temat Państwa produktu i usługi, aby móc dostosować ofertę do konkretnego rynku. W ramach tej usługi skutecznie docieramy do Państwa potencjalnych klientów z ofertą, mając na celu nawiązanie długotrwałych relacji handlowych.

 

Proponujemy kilka sposobów na nawiązywanie relacji handlowych na docelowym rynku:

1. Usługa najtańszego pozyskania partnera na rynku zagranicznym wraz ze skutecznym zbadaniem potencjału rynku w odniesieniu do Państwa produktu/usługi

 • Usługa skierowana do firm, które nie chcą zbyt dużo inwestować w eksport, bo nie mają wystarczającej wiedzy o istniejącej konkurencji, poziomach cenowych, oczekiwaniach lokalnych klientów.
 • Zbudowanie bazy 50 najlepiej dobranych klientów pozwoli poznać potencjał tego rynku, pokaże ile firm i z jaką intensywnością zainteresowanych jest produktem i współpracą z polskim producentem.
 • Przy niskim nakładzie finansowym można tu uzyskać wymierne korzyści handlowe.

 

BAZA 50 KLIENTÓW

JAK NAJTANIEJ POZYSKAĆ PARTNERA I SKUTECZNIE ZBADAĆ POTENCJAŁ DOCELOWEGO RYNKU W ODNIESIENIU DO SWOJEGO PRODUKTU/USŁUGI?  
Krok 1: Wyszukiwanie i dobór potencjalnych klientów i stworzenie wstępnej bazy (50 klientów)
Krok 2: Stworzenie prezentacji firmy/produktu w języku rynku docelowego (format pdf, power point)
Krok 3: Kontakt telefoniczny handlowca z wybraną grupą wyselekcjonowanych firm w celu prezentacji oferty Zleceniodawcy
Krok 4: Wysyłka prezentacji firmy/produktów mailowo (format pdf, power point), wysyłka wzorów, próbek, przykładowych produktów (na życzenie klientów)
Krok 5: Ponowny kontakt telefoniczny w celu w celu zweryfikowania poziomu zainteresowania ofertą i uzyskania opinii klientów o oferowanym produkcie/usłudze
Krok 6: Wsparcie przy negocjacjach w celu ustalenia warunków współpracy

 

 

2. Usługa efektywnego pozyskania partnera na rynku zagranicznym

 • Usługa skierowana jest do firm, które pragną nawiązać relacje biznesowe z klientami z tych rynków.
 • Usługa skierowana jest do firm, które mają świadomość jakości swoich produktów/usług i są zdecydowane na rozwój działalności eksportowej, a tym samym własnej firmy.
 • Zbudowanie bazy 100 najlepiej dobranych klientów umożliwia znalezienie od kilku do kilkunastu (w zależności od branży) partnerów handlowych.
 • W ramach tej usługi istnieje możliwość organizacji spotkań z kluczowymi klientami (B2B).

 

BAZA 100 KLIENTÓW

JAK EFEKTYWNIE POZYSKAĆ PARTNERA NA RYNKU DOCELOWYM I ROZPOCZĄĆ EKSPORT SWOJEGO PRODUKTU/USŁUGI?
Krok 1: Wyszukiwanie i dobór potencjalnych klientów i stworzenie wstępnej bazy (100 klientów)
Krok 2: Stworzenie prezentacji firmy/produktu w języku rynku docelowego (format pdf, power point)
Krok 3: Kontakt telefoniczny handlowca z wybraną grupą wyselekcjonowanych firm w celu prezentacji oferty Zleceniodawcy
Krok 4: Wysyłka prezentacji firmy/produktów mailowo (format pdf, power point), wysyłka wzorów, próbek, przykładowych produktów (na życzenie klientów)
Krok 5: Ponowny kontakt telefoniczny w celu w celu zweryfikowania poziomu zainteresowania ofertą i uzyskania opinii klientów o oferowanym produkcie/usłudze
Krok 6: Wsparcie przy negocjacjach w celu ustalenia warunków współpracy i organizacja wyjazdu na spotkania biznesowe (ułożenie harmonogramu spotkań)
Krok 7: Wyjazd asystentki/tłumacza wraz z osobą reprezentującą firmę na spotkania z kluczowymi klientami (6-8 firm, 3-4 dni)

 

 

3. Usługa skutecznego pozyskiwania partnerów handlowych i najszybszego rozwoju działalności eksportowej

 • Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć sprzedaż swojego produktu/usługi i wiedzą, że taka inwestycja przyniesie im wymierne korzyści finansowe.
 • Zbudowanie bazy 200 firm daje gwarancję na znalezienie partnerów handlowych i znaczne zwiększenie udziału eksportu w całkowitym obrocie firmy.

 

BAZA 200 KLIENTÓW

JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ROZWINĄĆ EKSPORT NA RYNKU ZAGRANICZNYM?

Krok 1: Wyszukiwanie i dobór potencjalnych klientów i stworzenie wstępnej bazy (200 klientów)

Krok 2: Stworzenie prezentacji firmy/produktu w języku rynku docelowego (format pdf, power point)
Krok 3: Kontakt telefoniczny handlowca z wybraną grupą wyselekcjonowanych firm w celu prezentacji oferty Zleceniodawcy
Krok 4: Wysyłka prezentacji firmy/produktów mailowo (format pdf, power point), wysyłka wzorów, próbek, przykładowych produktów (na życzenie klientów)
Krok 5: Ponowny kontakt telefoniczny w celu w celu zweryfikowania poziomu zainteresowania ofertą i uzyskania opinii klientów o oferowanym produkcie/usłudze
Krok 6: Wsparcie przy negocjacjach w celu ustalenia warunków współpracy i organizacja wyjazdu na spotkania biznesowe (ułożenie harmonogramu spotkań)
Krok 7: Wyjazd asystentki/tłumacza wraz z osobą reprezentującą firmę na spotkania z kluczowymi klientami (10-16 firm, 5 dni)

 

 

Usługa ta ma na celu zorganizowanie spotkań z potencjalnymi partnerami na rynku zagranicznym, podczas których będzie miała miejsce prezentacja firmy, oferty oraz szczegółowe omówienie warunków współpracy.

 • Organizacja 6-8 spotkań (wyjazd 2-4 dni)
 • Organizacja 10-16 spotkań (wyjazd 5 dni)

 

Szczegółowy opis usługi:

 • Stworzenie prezentacji firmy/produktu w języku rynku docelowego (format pdf, power point)
 • Działania mające na celu identyfikację potencjalnych partnerów
 • Identyfikacja osób decyzyjnych i kontakt z nimi
 • Wysyłka prezentacji firmy/produktów mailowo (format pdf, power point), wysyłka wzorów, próbek, przykładowych produktów (na życzenie klientów)
 • Ponowny kontakt telefoniczny w celu uzyskania opinii o ofercie Zleceniodawcy i ustalenie poziomu zainteresowania
 • Organizacja spotkań z firmami, które chcą nawiązać współpracę z polskim partnerem.
 • Przesłanie Zleceniodawcy raportu na temat firm, z którymi odbędą się spotkania
 • Ułożenie harmonogramu spotkań, zorganizowanie wyjazdu (rezerwacja hoteli, organizacja logistyczna)
 • Wyjazd asystentki/tłumacza wraz z osobą reprezentującą firmę na spotkania z umówionymi kontrahentami

 

Usługa ta polega na pomocy w kompleksowym zorganizowaniu udziału w targach branżowych wraz z usługą poszukiwania potencjalnych kontrahentów. Proponujemy 2 działania:

Dla firm wystawiających się na targach:

 • Pomoc w wyborze targów branżowych, najbardziej reprezentatywnych
 • Pomoc w wynajęciu stoiska i jego zagospodarowaniu
 • Przygotowanie materiałów reklamowych (folderów, katalogów, prezentacji)
 • Zaproszenie potencjalnych partnerów handlowych do odwiedzenia stoiska (wysyłka zaproszenia i prezentacji firmy/produktu do ok. 100-200 firm, w zależności od branży)
 • Usługa tłumaczenia w trakcie trwania targów a także podczas spotkań z kontrahentami
 • Zorganizowanie wyjazdu od strony logistycznej

 

Dla firm odwiedzających targi:

 • Pomoc w wyborze targów branżowych, najbardziej reprezentatywnych
 • Przygotowanie materiałów reklamowych (folderów, katalogów, prezentacji)
 • Prezentacja wybranym wystawcom oferty Zleceniodawcy i zaproszenie do nawiązania współpracy.
 • Usługa tłumaczenia podczas spotkań z wystawcami
 • Zorganizowanie wyjazdu od strony logistycznej
 • Jako rozszerzenie usługi proponujemy zorganizowanie dodatkowych spotkań (1-2 dni) z potencjalnymi partnerami, którzy nie brali udziału w targach

 

Wykonujemy wszystkie rodzaje badań rynku poprzez pozyskanie kluczowych informacji na temat produktu, istniejącej konkurencji, poziomu cen, możliwości rozpoczęcia działalności oraz szansy skutecznego zaistnienia na rynku zagranicznym.

Badanie rynku dotyczące Państwa oferty zawiera:

 • Określenie wielkości rynku zbytu i jego potencjału
 • Zebranie informacji o istniejącej konkurencji
 • Określenie poziomu cen
 • Zasady i sposoby dystrybucji
 • Przepisy prawne, normy, badania i formalności dot. danej branży
 • Główne tendencje i potrzeby rynku
 • Analiza i synteza: dopasowanie strategii cen, marki, sposobu dystrybucji, produktu do odbiorcy z rynku zagranicznego

 

Testowanie produktu:

 • Dobór skutecznej metodologii (profil i ilość rozmówców, rodzaj pytań) do konkretnego produktu
 • Kontakt z wytypowanymi rozmówcami
 • Zadanie ustalonych pytań, zebranie opinii i informacji
 • Podsumowanie przeprowadzonego testu

 

Weryfikacja potrzeb rynku:

Weryfikacja potrzeb rynku ma na celu zdobycie szerokiej wiedzy o konsumentach, konkurencji, produktach, segmentacji dystrybucji oraz innych zagadnieniach związanych z preferencjami, zachowaniami wynikającymi ze specyfiki rynku docelowego (jego położenia geograficznego, historii, kultury i tradycji).

Taka analiza obejmuje badanie stanu popytu i podaży, dochodów i cen a także zachowania dostawców, sprzedawców, funkcjonowanie systemów dystrybucji i stanu otoczenia przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Celem takiego badania jest zbudowanie strategii działania na rynku zagranicznym dla polskiej firmy.

 

Analiza otoczenia konkurencyjnego:

Bardzo ważnym czynnikiem w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem i planowaniem działań eksportowych jest analiza otoczenia konkurencyjnego. Przez otoczenie konkurencyjne należy rozumieć otoczenie, które ma wpływ na firmę i na które firma może mieć również wpływ - tzn. może je zmieniać i kształtować. Możliwość oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie jest zróżnicowana i zależy od jego pozycji konkurencyjnej. W skład otoczenia konkurencyjnego wchodzą wszystkie podmioty gospodarcze, które maja z przedsiębiorstwem powiązania kooperacyjne lub konkurencyjne.

Otoczenie konkurencyjne określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w danym sektorze i na danym geograficznie rynku. Analiza sektora, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza istotnych informacji na temat szans i zagrożeń związanych z dynamiką danego sektora, zachowaniem się dostawców i klientów, a przede wszystkim na temat zachowań istniejących konkurentów. Pozwala ona również ocenić obecną i przyszłą atrakcyjność sektora lub ryzyko związane z wchodzeniem na nowy rynek. Dostarcza ona również informacji o poziomie cen występującym u konkurencji, a także o preferencjach i zachowaniach konsumenta na rynku docelowym.

 

 

Obsługa handlowa firmy

Szeroki zakres proponowanych przez naszą firmę działań związanych z rozwijaniem działalności eksportowej pozwala na płynne przejście etapu rozwoju eksportu do momentu stworzenia własnego działu handlu zagranicznego w obrębie firmy.

Jesteśmy przede wszystkim nastawieni na aktywne pozyskiwanie nowych klientów dla Państwa przedsiębiorstwa, w dalszym etapie również wspomagamy bieżącą obsługę handlową tych klientów. Proponujemy także stałą usługę wsparcia działań handlowych na rynkach zagranicznych skierowaną do przedsiębiorstw, które nie planują rozbudowy własnego działu obsługi rynku zagranicznego.

Oferta działań w ramach wsparcia eksportu:

Reprezentacja firmy na rynku zagranicznym / Zdalny Handlowiec:
całkowite lub częściowe przejęcie obsługi klienta zagranicznego (przekazywanie zapytań klientów, przygotowywanie ofert handlowych, cenników, udzielanie wyczerpujących informacji na temat oferty, tłumaczenie korespondencji handlowej, wsparcie podczas negocjacji handlowych i ustalaniu warunków współpracy)

Handlowiec na zastępstwo: usługa polega na przejęciu pracy handlowca (przyjmowanie przekierowanych rozmów telefonicznych i maili od klienta zagranicznego, udzielanie odpowiedzi na pytania klientów po konsultacji z wyznaczoną osobą w firmie Zleceniodawcy). Usługa kierowana jest do firm, które okresowo potrzebują wsparcia handlowego działu eksportu (pracownik jest na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, bądź w okresie wzmożonej intensywności pracy) lub do mniejszych przedsiębiorstw, które nie planują rozbudowy działu obsługi klienta zagranicznego.


Telemarketing: usługa polega na poszukiwaniu i nawiązywaniu relacji handlowych poprzez telefoniczny kontakt z klientem.


Mailing jednorazowy: stworzenie bazy 100, 200 lub więcej odbiorców (w zależności od branży) i wysyłka prezentacji firmy czy produktu (format pdf, power point) do wyselekcjonowanych kontrahentów.


Mailing periodyczny: wysyłanie maili z przygotowaną odpowiednio treścią do wyselekcjonowanych uprzednio odbiorców; częstotliwość wysyłki ustalona w zależności od charakteru produktu, oferty firmy i potrzeb (związana z możliwością promowania wybranego produktu, wyprzedaży asortymentu, itd.)


Tłumaczenia: strony internetowej, ulotek, folderów, katalogów, cenników, dokumentów i innych materiałów reklamowych firmy


Asystentka/tłumacz na wyjazd/spotkanie biznesowe:
proponujemy usługę asystowania podczas delegacji zagranicznych i tłumaczenia wszelkich spotkań B2B.

 

 

Zaistnienie na nowym rynku nieznanej marki wymaga kreatywności i wiedzy, a jednocześnie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu.
Klienci widząc korzyści danego produktu, kupują go. To dlatego niezwykle ważne jest, aby znaleźć sposób komunikacji z Klientem, który jest jasny, zrozumiały i efektywny dla obu stron.


Promexpo oferuje usługi doradcze w zakresie działań marketingowych i reklamowych promujących nowe marki i wspierających sprzedaż na rynkach zagranicznych. Obejmuje to opracowanie koncepcji działań marketingowych dedykowanych konkretnym odbiorcom z dopasowaniem kanału komunikacji oraz realizację podstawowych narzędzi marketingowych niezbędnych we współczesnym biznesie jak:

 • tworzenie wizytówek i stron internetowych firm
 • projektowanie materiałów reklamowych: katalogów, broszur, ulotek i gadżetów
 • kompleksowe organizowanie udziału w targach i konferencjach
 • redagowanie artykułów, wywiadów i felietonów w prasie branżowej i portalach internetowych