Wykonujemy wszystkie rodzaje badań rynku poprzez pozyskanie kluczowych informacji na temat produktu, istniejącej konkurencji, poziomu cen, możliwości rozpoczęcia działalności oraz szansy skutecznego zaistnienia na rynku zagranicznym.

  • Badanie rynku dotyczące Państwa oferty zawiera:
  • Określenie wielkości i potencjału rynku zbytu
  • Zebranie informacji o istniejącej konkurencji
  • Określenie poziomu cen
  • Zasady i sposoby dystrybucji
  • Przepisy prawne, normy dot. danej branży
  • Badania i formalności dot. danej branży
  • Główne tendencje i potrzeby rynku
  • Analiza i synteza: dopasowanie strategii cen, marki, sposobu dystrybucji, produktu do odbiorcy z rynku francuskiego